Sąjungos narių pareigos ir atestacija

Paga; Sąjungos reglamentą Sąjungos treneris ar treneris – ekspertas kasmet PRIVALO:

  • reguliariai vesti treniruotes, kurios atitinka trenerio ar trenerio – eksperto specializaciją;
  • dalyvauti visuotiniuose Sąjungos susirinkimuose;
  • priklausyti LKD klubui.

Kad būtų atestuojamas treneris ar treneris – ekspertas PRIVALO:

Pagal Sąjungos reglamentą ir Tarybos priimtus sprendimus treneris ar treneris – ekspertas kasmet PRIVALO:

Pagal Sąjungos reglamentą ir Tarybos priimtus sprendimus asistentas kasmet PRIVALO:

Nesilaikant šios tvarkos bus taikomos sankcijos. 

SANKCIJOS

Neatvykus į visuotinį susirinkimą:

Apie neatvykimą į susirinkimą Sąjungos narys privalo informuoti vėliausiai 1 dieną pries susirinkimui įvykstant el. paštu info@lkdtreneriai.lt laisva forma pateikiant informaciją: savo vardą ir pavardę, neatvykimo priežastį ir kokiam asmeniui perleidžia balsavimo teisę. Nepranešus apie neatvykimą į visuotinį susirinkimą arba pavėlavus pranešti asmens narytė Sąjungoje suspenduojama 1 metų laikotarpiui. Po pakartotinio pažeidimo narystė stabdoma ir narys šalinamas iš Sąjungos.

Nepateikus veiklos ataskaitos ar LKD klubo nario bilieto kopijos:

Iki kiekvienų metų vasario 1 dienos treneriai, treneriai-ekspertai ir asistentai el. paštu info@lkdtreneriai.lt privalo pateikti užpildytą praėjusių metų veiklos ataskaitą; treneriai ir treneriai-ekspertai tuo pačiu būdu privalo atsiųsti galiojančio LKD klubo nario bilieto kopiją. Iki vasario 1 dienos nepateikus veiklos ataskaitos ar galiojančio LKD klubo nario bilieto kopijos bus atsiunčiamas papildomas priminimas el. paštu. Neatsiuntus prašomų dokumentų per papildomą suteiktą terminą bus skiriama nuobauda – įspėjimas. Po pakartotinio pažeidimo narystė stabdoma ir narys šalinamas iš Sąjungos.