Tarybos susirinkimo protokolas 2019-03-10

LKD šunų elgsenos specialistų – trenerių sąjunga

Tarybos susirinkimo protokolas

2019-03-10

Susirinkime dalyvavo: Jonas Valančius, Rasa Suzanovičienė, Aušra Volosenkinienė, Skirmantas Ročka.

Susirinkime nedalyvavo: Gintarė Matevičiūtė (perleido balso teisę Skirmantui Ročkai), Ana Menčiūnienė (perdavė balso teisę Aušrai Volosenkinienei)

Susirinkime dalyvavusiųjų kiekis – 4 iš 6 Tarybos narių. Kvorumas surinktas.

Susirinkimo metu svarstyti klausimai:

 1. Posėdžio pirmininko rinkimai. Siūlyta posėdžio pirmininku išrinkti Joną Valančių.

Nutarta:išrinkti Joną Valančių posėdžio pirmininku

 

 1. Posėdžiosekretoriaus,-ės rinkimai. Siūlyta išrinkti posėdžio sekretorių,-ę Aušrą Volosenkinienę.

Nutarta: posėdžio sekretorium išrinkti Aušrą Volosenkinienę.

 

 1. Kinkinių sporto specializacijos suspendavimas dėl to, kad specializaciją atstovaujantis Robertas Andriuška nedalyvauja posėdžiuose, nepateikia metinių ataskaitų, nekomunikuoja su Sąjunga.

Nutarta: suspenduoti kinkinių sporto specializaciją; Robertui Andriuškai už neveiksnumą pritaikyti nuobaudą – šalinimą iš Sąjungos.

 

 1. Sąjungos narių kvalifikacijos atestaciją.

Nutarta: įvertinus, jog keli nariai 2 metus iš eilės neatsiuntė ataskaitų ir jog jų narystės buvo suspenduotos 2018 m., skirtos nuobaudos – pakartotiniai įspėjimai 3 nariams.  Per 3 dienas nepateikus oficialaus paaiškinimo nariams bus pritaikyta nuobauda – šalinimas iš Sąjungos.

Nuobaudos – įspėjimai skirti šiems suspenduotiems nariams:

Svajūnas Bunza

Jurij Aleksandrov

Lina Mockutė

 

Keli nariai neatsiuntė ataskaitų už 2018 m. Jiems skirtos nuobaudos – pakartotiniai įspėjimai. Per 3 dienas nepateikus trenerio veiklos ataskaitos už 2018 m. ir oficialaus paaiškinimo dėl laiku neatliktų darbų nariams bus pritaikyta nuobauda – narystės suspendavimas.

 

Nuobaudos – įspėjimai skirti šiems nariams:

Kristinai Girčytei

Rolandui Eidininkui

Sonatai Venckevičiūtei

 

Visi nariai apie nuobaudas bus informuoti el. paštu.

 

 1. Aptartiaktualūs specializacijų klausimai.

Nutarta:

 1. dėl nedidelio kategorijai priklausančių narių skaičiaus nutarta Obedience, fristailo specializacijų atstovus rinkti nuotoliniu būdu.
 2. siūlyti rinkti ankstyvosios šuniukų socializacijos ir ankstyvosios neurologinės stimuliacijos atstovą Taryboje, atnaujinti specializacijos reglamentą
 3. siūlyti rinkti ruošimo parodoms atstovą Taryboje, atnaujinti specializacijos reglamentą

 

 

 1. Nutarta darbo su šunimis prieglaudose specializaciją suspenduoti dėl nišinių specialistų(dirbančių prieglaudose) trūkumo;esamus narius nutarta perkelti į elgsenos korekcijos specializaciją.

 

 1. Nutarta kelti klausimą narių susirinkime dėl 2018 m. surinkto nario mokesčio (165 Eur)skyrimo Skirmatui Ročkai už serverio talpinimo ir domenų nuomos darbus.
 2. Suderintas nuobaudų už Sąjungos narių neveiksnumą projektas, kuris bus pristatytas narių susirinkime.

Nutarta:Sąjungos nariui iki sutartos dienos neatlikus darbo, deleguoto el. paštu ar Sajungos susirinkime ir susijusio su nario veikla Sąjungoje, siunčiamas priminimas bei prašymas paaiškinti neatlikimo priežastį bei suteikiamas 2 savaičių terminas deleguotam darbui atlikti.

Likus 3 dienoms iki minėto 2 savaičių termino pabaigos, narys el. paštu gauna priminimą atlikti deleguotą darbą. Pasibaigus 2 savaičių terminui ir neatlikus deleguoto darbo skiriama nuobauda – narystės suspendavimas. Nario suspendavimo terminą Taryba skiria susirinkime atsižvelgdama į anksčiau gautas nuobaudas .

Apie narių gautas nuobaudas paskelbiama viešais Sąjungos šaltiniais.

 

Nutarta: pritarti nuobaudų projektui, nuobaudos mechanizmas bus įrašytas į Sąjungos reglamentą.

 

 1. Suderintas Sąjungos populiarinimo projektas.

Nutarta nariams pakartotinai siūlyti organizuoti mokamus seminarus, dalį lėšų skirant sąjungos reikmėms.

 

 1. Narių pažymėjimų gamybos klausimai.

Nutarta naujų Sąjungos narių, neturinčių nario pažymėjimų, paprašyti atsiųsti savo nuotraukas.