Sąjungos naujienos

2014 04 27 Šunų elgsenos specialistų-trenerių sąjungos Tarybos susirinkimo

PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo: Jonas Valančius, Ugnė Nedzinskaitė, Ana Menčiūnienė, Skirmantas Ročka. Nedalyvavo, perleisdami balso teisę: Sergejus Gračiovas (Jonui Valančiui), Robertas Andriuška (Ugnei Nedzinskaitei), Arūnas Petraitis (Ugnei Nedzinskaitei).

Suskaičiuotas kvorumas.

Nuspręsta IPO specializacijos atstovu paskirti Tarybos narį Sergejų Gračiovą. Elgesio korekcijos specializacijos atstovu skirti Tarybos narį Skirmantą Ročką.
Apsvarstyta ir patvirtinta nauja kandidatūra į Tarybą. Tarybos sprendimu priimta Agility specializacijos atstovė Aušra Volosenkinienė. Priimtas ir patvirtintas jos paruoštas Agility reglementas.

Pristatyti ir patvirtinti reikalavimai atskiroms kategorijoms pirmąjį pusmetį nuo Sąjungos įsteigimo (iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.):

Aptartas naujų narių priėmimas, vertinant pateiktus prašymus ir juos lydinčius dokumentus:
Taryba gavo, aptarė ir įvertino šių asmenų prašymus, bei priėmė sprendimus jų atžvilgiu atsižvelgiant į kinologinės veiklos aprašymą ir kitus lydinčiuosius dokumentus. Toliau pateikiamas asmenų, pateikusių prašymus sąrašas ir įvertinimas.

Rolandas Eidininkas pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: maintrailingas – treneris ekspertas; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Asta Eidininkaitė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: bendras pakusnumas – treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Agnė Vanaginskienė pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydama šią kvalifikaciją: ; šunų/šuniukų
auklėjimas ir socializacija , bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.
Arūnas Petraitis pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: mantrailingas – treneris ekspertas; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Jurij Aleksandrov pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: mantrailing- treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Rimas Tabokas pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: maintrailing – treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Rasa Suzanovičienė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šią kvalifikaciją: maintrailing – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Robertas Andriuška pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydamas šią kvalifikaciją: kinkinių sportas – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Sandra Sakalauskaitė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų parengimas parodoms – treneris; obedience –treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus. Sprendimas suteikti obedience kategoriją ir kvalifikaciją priimtas atsižvelgiant į visuotinai bendrai priimtus obedience reikalavimus.

Sandra Pabrėžienė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų parengimas parodoms – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Gintarė Matevičiūtė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: kaniterapijos tikslams naudojamų šunų atranka ir parengimas – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų jėgos sportas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas šiose specializacijose: šunų elgsenos korekcija, šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas, šunų jėgos sportas –treneris, kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus. Kategorijos: kaniterapijos tikslams naudojamų šunų atranka ir parengimas kol kas suteikti negalime laikinai nesant šios kategorijos atstovo Taryboje, kuris reglamentuotų reikalavimus kandidatų priėmimui.

Lina Mockutė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Jonas Valančius pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: elgsenos korekcija – treneris; šunų/šuniukų socializacija,bendras paklusnumas – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Egidijus Brazys pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas; elgsenos korekcija; kaniterapijos tikslams naudojamų šunų atranka ir parengimas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas šunų/šuniukų auklėjimo ir socializacijos, bendro paklusnumo ir elgenos korekcijos kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus. Kategorijos: kaniterapijos tikslams naudojamų šunų atranka ir parengimas kol kas suteikti negalime laikinai nesant šios kategorijos atstovo Taryboje, kuris reglamentuotų reikalavimus kandidatų priėmimui.

Skirmantas Ročka pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas šunų ir šuniukų socializacija – treneris ekspertas; elgsenos korekcija – treneris ekspertas; šunų parengimas parodoms – treneris ekspertas; bendro paklusnumo dresūra – treneris ekspertas; IPO – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas šiose specializacijose: šunų ir šuniukų socializacija, bendro paklusnumo dresūra, paruošimas parodoms, elgsenos korekcija, kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus. IPO specializacijoje nupręsta suteikti trenerio asistento kategoriją, kadangi kandidato pateikti dokumentai atitinka šios kategorijos reikalavimus.

Ana Menčiūnienė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: Freestyle – treneris ekspertas. Šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas; šunų parengimas parodoms – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Ugnė Nedzinskaitė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šią kvalifikaciją: gyvūnų prieglaudose laikomų (beglobių) šunų socializacija – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Aušra Volosenkinienė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šią kvalifikaciją: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų parengimas parodoms – treneris; agility – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti prašomąs kategorijas ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus kiekvienos specializacijos ir kategorijos reikalavimus.
Agnė Juškėnaitė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: mantrailingas – treneris; šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Svajūnas Buza pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.
Tomas Taurinskis pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydamas šias kvalifikacijas: mantrailingas – treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Agnė Dvylaitytė pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydama šią kvalifikaciją: šunų jėgos sportas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos reikalavimus.

Gabija Vyšniauskaitė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šią kvalifikaciją: šunų parengimas parodoms – treneris; šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos ir kategorijos reikalavimus.

Papildyta atskiru nutarimu:
Virginija Žiedienė pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydama šią kvalifikaciją: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendro paklusnumas – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijosir kategorijos reikalavimus.
Donata Venckutė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šią kvalifikaciją: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos reikalavimus.

Skaistė Svidraitė pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydama šią kvalifikaciją: gyvūnų prieglaudose laikomų (beglobių) šunų socializacija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos reikalavimus.
Ričardas Kasianenko pateikė prašymą į šią kategoriją, nurodydamas šią kvalifikaciją: gyvūnų prieglaudose laikomų (beglobių) šunų socializacija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomą kategoriją ir kvalifikaciją – kadangi kandidatas atitinka nustatytus specializacijos reikalavimus.

Agnė Jazukevičiūtė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas – treneris ekspertas; obedience – treneris; sportiniai šokiai su šunimis – treneris; šunų parengimas parodoms – treneris; gyvūnų prieglaudose laikomų šunų socializacija – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris ekspertas. Sprendimas: suteikti trenerio kategoriją šioms kategorijoms: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, sportiniai šokiai su šunimis, šunų parengimas parodoms, gyvūnų prieglaudose laikomų šunų socializacija, šunų elgsenos korekcija. Trenerio eksperto kvalifikacijos suteikti negalime, kadangi pareiškėja neatitinka reglamente numatytų specializacijų kriterijų – neturi reikiamos darbo patirties stažo – 2m., kai reglamente numatoma ne mažiau, kaip 4 m., (specializacija šunų elgsenos korekcija) ir nėra vedusi reikalaujamų seminarų skaičiaus (specializacija šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija, bendras paklusnumas). Sprendimas suteikti obedience kategoriją ir kvalifikaciją priimtas atsižvelgiant į visuotinai bendrai priimtus obedience reikalavimus.

Viktorija Vasiliauskienė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija – treneris ; obedience – treneris. Sprendimas: suteikti trenerio kvalifikaciją kategorijoje šunų ir šuniukų auklėjimas ir socializacija. Sprendimas suteikti obedience kategoriją ir kvalifikaciją priimtas atsižvelgiant į visuotinai bendrai priimtus obedience reikalavimus.

Vilma Jazukevičiūtė pateikė prašymą į šias kategorijas, nurodydama šias kvalifikacijas: šunų/šuniukų auklėjimas ir socializacija – treneris; gyvūnų prieglaudose laikomų (beglobių) šunų socializacija – treneris; šunų elgsenos korekcija – treneris. Sprendimas: suteikti prašomas kategorijas ir kvalifikacijas – kadangi kandidatė atitinka nustatytus specializacijos reikalavimus.

Laima Eidukienė – kokią kvalifikaciją ir kategoriją suteikti paliko spręsti Tarybai. Siūlomos kategorijos – šunų paruošimas parodoms ir medžioklinių šunų dresūra – treneris. Nesant medžioklės srities atstovo Taryboje bei nustatyto reglamento kategorjos ir kvalifikacijos suteikimą kandidatei atidėjome, numatant šį klausimą svarstyti kito posėdžio metu.

Pirmininkaujantis Jonas Valančius
Sekretoriaujanti Ugnė Nedzinskaitė