Trenerių ir trenerių – ekspertų atestacija

Pagal Sąjungos reglamentą Sąjungos asistentas, treneris ar treneris – ekspertas kasmet privalo:

  • iki kiekvienų metų vasario 1 dienos el. paštu info@lkdtreneriai.lt pateikti užpildytą veiklos ataskaitą už praeitus metus (parsisiųsti veiklos ataskaitą). Neatsiuntus ataskaitos laiku skiriamos nuobaudos – įspėjimas arba kvalifikacijos suspendavimas.

 

Pagal Sąjungos reglamentą Sąjungos treneris ar treneris – ekspertas privalo:

  • priklausyti LKD klubui;
  • reguliariai vesti treniruotes, kuri atitinka trenerio ar trenerio – eksperto specializaciją;
  • atvykti į kasmetinį Sąjungos susirinkimą.