Trenerių ir trenerių – ekspertų atestacija

Pagal Sąjungos reglamentą Sąjungos asistentas, treneris ar treneris – ekspertas kasmet privalo:

  • pateikti užpildytą veiklos ataskaitą už praeitus metus. Ataskaitas už praėjusius metus privaloma atsiųsti iki kiekvienų metų vasario 1 dienos el. paštu info@lkdtreneriai.lt ;
  • reguliariai vesti treniruotes, kuri atitinka trenerio ar trenerio – eksperto specializaciją;
  • atvykti į kasmetinį Sąjungos susirinkimą.